Loading...
Digitalna strategija2021-03-30T08:56:42+00:00

Digitalna strategija

Uspjeh u modernoj ekonomiji je nemoguć bez primjene digitalne paradigme u postojeće poslovne modele. Kao i u drugim industrijama, tako i u industriji zdravlja mnogi sudionici ne znaju kako pristupiti nadogradnji postojećih poslovnih modela s digitalnim platformama i operativnim digitalnim aktivnostima.

Kako bi im pomogli u savladavaju tih izazova, Agentius je razvio metodologiju izrade digitalne strategije u pharma industriji. Metodologija se sastoji od 3 dijela: Procjena digitalne zrelosti, izrada korisničkog putovanja i Digitalne Akademije.

PROCJENA DIGITALNE ZRELOSTI

PROCJENA DIGITALNE ZRELOSTI

Pri izradi digitalne strategije, kao i kod bilo koje druge poslovne strategije, iznimno je važno znati početnu poziciju i koji su ciljevi koji se žele postići iskorakom u digitalnu paradigmu. Pri definiranju početne pozicije, prvi korak je procjena trenutne digitalne zrelosti tvrtke tj. digitalnih alata koji se koriste u svakodnevnom poslovanju te procjena razine digitalnih znanja i vještina u tvrtki. Metodologija koja se koristi pri procjeni digitalne zrelosti je bazirana na dubinskim intervjuima, radionicama i fokus grupama.

IZRADA KORISNIČKOG PUTOVANJA

IZRADA KORISNIČKOG PUTOVANJA

Brojne kompanije svoje poslovne strategije i odluke donose na osnovu internih procjena korisničkih potreba i navika. Premda je takav način poslovanja možda bio adekvatan prije deset i više godina, to danas više nije slučaj. Korisnici su zahtjevniji, informiraniji i nestrpljiviji nego ikad prije, te je izuzetno važno saznati na koji način korisnici donose odluke te koji su mediji ili aktivnosti koje korisnici koriste tijekom svog korisničkog putovanja koje imaju u interakciji s kompanijom. U sklopu izrade digitalne strategije izuzetno je važno prepoznati korisničke potrebe i očekivanja kako bi tvrtkin nastup na tržištu bio usklađen s korisničkim očekivanjima, a sve u svrhu efikasne alokacije resursa i poboljšanja poslovnih rezultata.

DIGITALNA AKADEMIJA

DIGITALNA AKADEMIJA

Tranzicija na novi poslovni model, posebice ako se radi o tranziciji koja uključuje nova digitalna znanja i vještine koje Vaši djelatnici trebaju usvojiti, nikada nije jednostavna. Otpor promjenama, inercija postojećeg poslovanja, fokus na mjesečne i kvartalne ciljeve su samo neke od prepreka na putu do uspješnih promjena postojećih poslovnih modela.

Tradicionalne metode upravljanja promjenama, u kojima se promjena komunicira na Top-Down principu pri kojemu uprava komunicira svoja očekivanja tako što svi daju svoj maksimalni doprinos promjeni, nije dovoljna za digitalnu transformaciju poslovnog modela. Kako bi digitalna transformacija bila što brža i efikasnija, Agentius je razvio Digitalnu Akademiju, edukativni format u kojemu se na jednostavan, razumljiv i uvijek dostupan način educira zaposlenike i managere o digitalnim alatima, platformama i aktivnostima te na koji način ih mogu primjenjivati u svakodnevnom poslovanju.