Loading...

Upravljanje stručnom zajednicom

Upravljanje stručnom zajednicom2019-01-11T14:51:36+00:00

Korisnici su danas izuzetno zahtjevni, a njihova očekivanja i korisničke navike su oblikovane svakodnevnim digitalnim iskustvima koje korisnici prenose iz privatne sfere na svoja radna mjesta gdje od kompanija s kojima surađuju očekuju relevantne informacije, kroz medij koji preferiraju, u vrijeme i na način koji im najviše odgovara.

Većina kompanija ne prepoznaje promjenu korisničke paradigme te nastavlja sa svojim standardnim obrascima komunikacije, marketinga i prodaje ne vodeći računa o korisničkoj perspektivi.

Kompanije koje žele ostati konkurentne i relevantne moraju prilagoditi svoju komunikaciju korisničkim preferencama, očekivanjima i navikama, a da bi tome pristupili adekvatno potrebno je strateški pristupiti upravljanju odnosa s ciljnom skupinom.

Agentius, s dugogodišnjim iskustvom u kreiranju stručnog sadržaja i upravljanju stručnim zajednicama, koristi nekoliko kanala komunikacije, koji se kontinuirano usklađuju s očekivanjima ciljne skupine sa svrhom maksimalnog povećanja Share of Voice-a.

Digitalni i inovativni kanali koje Agentius koristi u svakodnevnom radu sa stručnim zajednicama su: e-mail, medicinski kontakt centar, edukativne platforme, e-kongres, e-detailing, stručni suradnik 2.0 i ostali kanali komunikacije koji su prikladni za pojedine ciljne skupine.

DIGITALNA SEGMENTACIJA

Pri definiranju strategije upravljanja sadržajem i upravljanja stručnom zajednicom, nužno je prepoznati različitost individualnih preferencija ciljne skupine (digitalnih vs. tradicionalnih).

Neki su izuzetno skloni edukativnim platformama, neki vole e-mail, neki su spremni koristiti sve digitalne medije dok neki žele primati informacije samo kroz posjet stručnog suradnika.

Uvažavajući činjenicu različite digitalne zrelosti, Agentius je razvio metodologiju procjene digitalne zrelosti s ciljem kreiranja poticajnih aktivnosti i dinamike obraćanja stručnoj zajednici.

E-MAIL MARKETING

E-mail je nezaobilazan kanal komunikacije s ciljnim skupinama, međutim prilikom donošenja emailing taktike treba imati na umu da postoji nekoliko vrsta emailinga:

INDIVIDUALNI E-MAIL

Njih šaljemo svaki dan i znamo da će u 99,9% stići na poslanu adresu. Oni su najučinkovitiji, ali imaju jednu manu – ne znate što je primatelj učinio s njim tako da ova vrsta nije preporučljiva za slanje informativnog mail-a ciljnoj skupini preko 20 osoba.

NEWSLETTER

Brendirane “obavijesti” su jedno od omiljenih “brzih rješenja” u kompanijama koje nemaju digitalne stručne suradnike, ali su još uvijek i jedan od najučinkovitijih digitalnih kanala (s pozicije mjerljivosti).
Mudro je uzeti u obzir da ovaj kanal, ukoliko nije uvezen u višekanalnu strategiju marketinga, ima ograničeni učinak.

BIHEVIORALNI E-MAILOVI

Mailovi koji se šalju ovisno o digitalnim navikama i aktivnostima koje Vaši korisnici svakodnevno rade dok su online. Ovakvim mailovima se mora pridavati najveća pozornost jer će korisnik ukoliko ima osjećaj da je “sadržaj dizajniran posebno za njega” ostati vjeran.

STRUČNI SURADNIK 2.0

Digitalni alati i platforme s kojima se svakodnevno susrećemo redefinirali su naša očekivanja, navike i razinu informiranosti po pitanju tema koje su nam važne. Te promjene su u posljednjem desetljeću promijenile percepciju liječnika prema posjetama stručnih suradnika.

Manjak vremena za edukaciju, sve veći pritisak pacijenata, odlazak brojnih liječnika u mirovinu i njihova zamjena mlađim, digitalno sklonim liječnicima, uz kontinuirane promjene u sustavu kreiraju izazov za farmaceutske kompanije – kako odgovoriti na promjenu prodajne paradigme.

Agentius razvija nekoliko alata namijenjenih evoluciji prodajnih timova farmaceutskih kompanija u Stručnog suradnika 2.0:

  • Procjena digitalne zrelosti prodajnog tima;
  • Radionice za prodajne timove o primjeni digitalnih alata u svakodnevnom radu;
  • Digitalna akademija – online moduli koji objašnjavaju digitalne pojmove i njihovu primjenu u svakodnevnom radu.

Ciljevi navedenih aktivnosti i edukativnih formata su:

  • veća učinkovitost u svom posjetu uživo (čiji se broj sve više smanjuje);
  • multispecijalnost
  • stručnost u poznavanju korisničkog putovanja liječnika (korisničkog zadovoljstvo, lojalnost, “share of voice”, prepisivačke navike)
  • efikasnija integracija digitalnih alata u svakodnevno poslovanje;
  • uspostava digitalnih metrika i izvještaja;
  • kontinuirana edukacija prodajnog tima.