Nabava specijaliziranog IKT rješenja s ciljem poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke

Nabava specijaliziranog IKT rješenja s ciljem poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke

Naziv projekta
„Nabava specijaliziranog IKT rješenja s ciljem poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke“
šifra projekta KK.03.2.1.19.0621

Kratki opis projekta
Realizacijom ovog projekta tvrtka će unaprijediti interne procese (marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima i usluge digitalne transformacije) u sklopu poslovanja, kako bi se ostvario dugoročni cilj tvrtke, s naglaskom na porast profitabilnosti, jačanje tržišne pozicije te povećanje razine konkurentnosti tvrtke.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:
a) Nabava i implementacija specijaliziranog softvera;
b) Upravljanje projektom;
c) Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom specijaliziranog softvera, a samim time malog poduzetništva kroz poboljšanu primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:
a) Unaprjeđenje šest poslovnih procesa unutar poduzeća;
b) Zadovoljenje tržišnih zahtjeva;
c) Vrhunska usluga prema klijentima;
d) Digitalna transformacija industrije zdravlja;
e) Osnažena tržišna pozicija;
f) Otvaranje mogućnosti novog zapošljavanja;
g) Ušteda vremena po isporučenoj usluzi;
h) Porast prihoda od prodaje i ukupnih prihoda;
i) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Održivost projekta će se promatrati s nekoliko različitih aspekata:
a) Financijska održivost;
b) Komercijalna održivost;
c) Održavanje novog softvera i unaprjeđenje njegovih funkcionalnosti;
d) Marketinške aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
• Ukupna vrijednost projekta iznosi 419.000,00 HRK
• Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 335.200,00 HRK
• Udio EU u financiranju projekta iznosi 184.326,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta
01.01.2020. – 01.01.2021.

Kontakt za više informacija
e-mail: ivan.galli@agentius.hr
Linkovi
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

2021-01-27T19:12:37+00:0027.01.2021|Uncategorized|

Leave A Comment